Ποια είναι η ευθύνη μιας επιχείρησης για απόφραξη αποχέτευσης;Ποια είναι η ευθύνη μιας επιχείρησης για απόφραξη αποχέτευσης;

Οι περισσότερες επιχειρήσεις γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές τους ευθύνες για απόφραξη αποχετεύσης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης προμήθειας και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και τη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και οδηγίες.

Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η σωστή διαχείριση της αποχέτευσης και των λυμάτων είναι βασικός παράγοντας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά παραβλέπεται: μια κλασική περίπτωση εκτός οπτικού πεδίου.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι από λάθος δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη: η κακή καθαριότητα και συντήρηση δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές πλημμύρες ή/και περιστατικά ρύπανσης, με τις αναπόφευκτες νομικές και οικονομικές κυρώσεις που ακολουθούν.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας οι εμπορικοί χρήστες να κατανοούν τις νομικές και ηθικές ευθύνες τους όσον αφορά τη διαχείριση αποχετεύσεων και αποχετευτικών πόρων και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό ή την απόφραξη αποχέτευσης;

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα απόφραξης που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση ζητημάτων καθαρισμού αποχέτευσης ή και απόφραξη αποχέτευσης θα ποικίλλει ανάλογα με το πού προκύπτει το πρόβλημα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν πού αρχίζει και πού τελειώνει η δική τους ευθύνη για απόφραξη αποχέτευσης:

  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης/ακινήτου είναι υπεύθυνος για όλους τους σωλήνες, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις μέσα και γύρω από το κτίριο, συμπεριλαμβανομένων των αποχετεύσεων που οδηγούν στο όριο στην άκρη του ακινήτου. Εάν έχετε απόφραξη, πλημμύρα ή δομικό ελάττωμα εκεί, εναπόκειται σε σας να το διορθώσετε.
  • Η τοπική εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υπεύθυνη για την απόφραξη αποχέτευσης στους δημόσιους υπονόμους που μεταφέρουν λύματα και όμβρια ύδατα από τα όρια της ιδιοκτησίας σας στα τοπικά έργα επεξεργασίας λυμάτων. Οι κοινόχρηστες αποχετεύσεις όπου συναντώνται οι αποχετεύσεις πολλών ιδιοκτησιών πριν ενταχθούν στη δημόσια αποχέτευση είναι επίσης ευθύνη τους να συντηρήσουν ή να εκτελέσουν την απόφραξη αποχέτευσης.
  • Ο τοπικός φορέας – δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος για την απόφραξη και τον καθαρισμό των δρόμων και τις ρεματιές που χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων από τον αυτοκινητόδρομο, καθώς και για τις ιδιοκτησίες που διαχειρίζεται.

Τι να κάνετε εάν υπάρχει απόφραξη;

Εάν η επιχείρησή σας έχει πρόβλημα που σχετίζεται με τον καθαρισμό αποχέτευσης, η πρώτη προτεραιότητα είναι να εντοπίσετε την πηγή του προβλήματος και να καθορίσετε εάν η απόφραξη ή η διαρροή εμπίπτουν στη δικαιοδοσία σας.

Εάν αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, αξίζει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης ή το τοπικό τμήμα περιβαλλοντικής υγείας για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πού εντοπίζεται το πρόβλημα.

Το υπεύθυνο μέρος θα πρέπει να λάβει μέτρα ως εξής:

  • Αποφράξεις που είναι ευθύνη της επιχείρησης/ιδιοκτήτη ακινήτου πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιωτικά. Αυτό πιθανότατα σημαίνει να έρθετε σε επαφή με μια αξιόπιστη αποφρακτική εταιρεία όπως η Αποφράξεις Αναγνώστου, με το κόστος να καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση ή τους ιδιοκτήτες της.
  • Προβλήματα που προκύπτουν από σωλήνες ιδιοκτησίας της τοπικής εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης θα επιλυθούν από αυτούς. Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό για να αναφέρετε το πρόβλημα για απόφραξη αποχέτευσης, το οποίο θα πρέπει να επιδιορθωθεί δωρεάν.
  • Αποφράξεις και μυρωδιές που προκύπτουν από ρεματιές και ακίνητα που διατηρεί η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να αναφέρονται επίσης.

Η σημασία της αντιμετώπισης των ζητημάτων για απόφραξη αποχέτευσης με τον σωστό τρόπο

Ο αποτελεσματικός χειρισμός των προβλημάτων με σωλήνες και αποχετεύσεις θα πρέπει να θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση. Η αποτυχία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη βασικών εγκαταστάσεων, πλημμύρες, περιστατικά ρύπανσης ή διαρροές λυμάτων και φυσικά απόφραξη αποχέτευσης.

Η ζημιά όχι μόνο μπορεί να είναι δαπανηρή για την επισκευή, αλλά θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία σας, επηρεάζοντας τελικά τα αποτελέσματα.

Υπάρχει επίσης κίνδυνος να επιβληθούν κανονιστικές κυρώσεις εάν οι αρχές θεωρούν ότι δεν ακολουθείτε τις καθιερωμένες οδηγίες για τη διάθεση των λυμάτων. Κατά την απόρριψη εμπορικών λυμάτων σε δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, για παράδειγμα, ο Νόμος για τη Βιομηχανία Νερών του 1991 υπαγορεύει ότι απαιτείται άδεια. Λάβετε υπόψη ότι οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης και οι περιβαλλοντικές αρχές θα λάβουν μέτρα όταν διαπιστωθεί παράβαση.

4 Κορυφαίες συμβουλές για συντήρηση και όχι ακόμα απόφραξη αποχέτευσης για επιχειρήσεις

Ευτυχώς, η διατήρηση των ευθυνών απόρριψης των λυμάτων και η αποτροπή των προβλημάτων για απόφραξη αποχέτευσης δεν είναι δύσκολο.

Απλώς λάβετε υπόψη τις ακόλουθες βασικές οδηγίες:

απόφραξη αποχέτευσης

Απόφραξη αποχέτευσης Αποφράξεις Αναγνώστου Αθήνα

  1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι στην εταιρεία σας γνωρίζουν τι δεν πρέπει να απορρίπτουν στην αποχέτευση: τα μαντηλάκια, τα προϊόντα υγιεινής, το λίπος, το λάδι και το γράσο είναι γνωστό ότι αποτελούν την κύρια αιτία για απόφραξη αποχέτευσης.
  2. Να είστε προετοιμασμένοι για ακραία καιρικά φαινόμενα, φροντίζοντας οι αποχετεύσεις σας να λειτουργούν με πλήρη χωρητικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εποχιακά και μπορεί να βοηθήσει πολύ στην προστασία της επιχείρησής σας από πλημμύρες.
  3. Κανονίστε μια επιθεώρηση CCTV των αποχετεύσεων σας για να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα ή μπλοκαρίσματα προτού γίνουν πρόβλημα και καθαρίστε τους σωλήνες τακτικά. Ο ανάδοχός σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τη συχνότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτών των επιθεωρήσεων.
  4. Εξετάστε το ενδεχόμενο αλλαγής της εταιρείας που εκτελούσε την απόφραξη αποχέτευσης σας αν δεν είστε ευχαριστημένος. Ο νέος νόμος για το αποχετευτικό σημαίνει ότι όλοι οι εμπορικοί, δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στην Ελλάδα μπορούν πλέον να επιλέξουν έναν πάροχο ύδρευσης και αποχέτευσης και να διαπραγματευτούν ένα πακέτο που ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, είτε πρόκειται για πιο αποτελεσματικούς τρόπους καθαρισμού αποχετεύσεων, υπηρεσίες απόφραξης, προσαρμοσμένα ετήσια ή μηνιαία πακέτα συντήρησης αποχετεύσεων, προληπτικές υπηρεσίες συμβουλών ή διαφορετική τιμολόγηση.

Επικοινωνήστε με την Αποφράξεις Αναγνώστου!

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απόφραξη αποχέτευσης και τις ευθύνες σας, καλέστε την Αποφράξεις Αναγνώστου ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε περισσότερα για απόφραξη αποχέτευσης στην Αθήνα:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
You need to agree with the terms to proceed

Μενού
Call Now Button